Ευρωπαικο βιογραφικο – EuropassΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει ένα κοινό ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα (Europass), για να παρουσιάσετε τα προσόντα σας με έναν τυποποιημένο τρόπο. Ο στόχος του είναι να βοηθά  τους πολίτες να παρουσιάσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους με τρόπο αποτελεσματικό ώστε να βρουν θέση εργασίας ή ευκαιρία εκπαίδευσης, τους εργοδότες να κατανοήσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα του εργατικού δυναμικού και,  τις αρχές εκπαίδευσης και κατάρτισης να καθορίσουν και να διαδώσουν το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης.
Αν λοιπόν σας ζητηθεί ευρωπαικο βιογραφικο europass (πχ αν θέλετε να λάβετε μέρος σε κάποιο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα), τότε κατεβάστε αυτό το έγγραφο, κάντε αποθήκευση ως και προσαρμόστε το στα μέτρα σας. Όποιες ενότητες δεν σας ταιριάζουν (πχ Κοινωνικές δεξιότητες) μπορείτε να τις διαγράψετε. Το μέγεθος της σελίδας να είναι πάντα A4

europass

europass

Comments

comments